Oceny akustycznej wpływu budynku na otaczające środowisko – EQ PC 57

  • Okreslenie obszarów 800m wokół budynku szczególnie wrażliwych na hałas (mieszkalne, szpitale, szkoly, wyznaniowe itd)
  • Pomiary poziomu hałasu (tła) w najbardziej narażonym na hałas miejscu (typowo – najbliższym).
  • Określenie (symulacja na etapie projektu, a później pomiar na etapie po-wykonawczym) hałasu generowanego przez źródło/źródła budynku (symulacja na etapie projektu, później pomiar na etapie po-wykonawczym).
  • Dobór zabezpieczeń akustycznych w razie przekraczania wartości dopuszczalnych w środowisku (symulacja na etapie projektu).

LEED

Updated on 2015-02-11T10:18:42+00:00, by goratom.