Wizualizacja akustyki wnętrza

Akustyka wnętrz

Wizja lokalna. Pomiary parametrów akustycznych w stanie istniejącym. Pomiary czasu pogłosu RT. Pomiary zrozumiałości mowy STI. Pomiary pozostałych parametrów akustycznych C50, C80 etc. Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu. Analizy wielkości i kształtu pomieszczeń z punktu widzenia wymagań akustycznych. Wykonanie…