Pomiary akustyczne

pomiary poziomu dźwięku, hałasu (w pomieszczeniach, w środowisku); pomiary hałasu instalacyjnego; pomiary poziomu mocy akustycznej urządzeń; pomiary czasu pogłosu; pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.); pomiary skuteczności ekranów przeciwdźwiękowych.