Pomiary akustyczne

Poniżej znajduje się lista zrealizowanych usług z zakresu akustyki wnętrz. Pomiary ciśnienia akustycznego klimakonwektorów – Katowice, dla WITOLD STAŃCZAK ECO INVEST. Wykonanie pomiarów akustycznych – Restauracja Polakowski w Krakowie, dla POLAKOWSKI Sp. z o.o. Wykonania pomiarów akustycznych wraz z opracowaniem…

Wizualizacja akustyki wnętrza

Akustyka wnętrz

Poniżej znajduje się lista zrealizowanych usług z zakresu akustyki wnętrz. Wykonanie pomiarów zrozumiałości mowy STI oraz czasu pogłosu RT w pomieszczeniu sali audytoryjnej Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. Gramatyka 10 w Krakowie, dla DOMKAT S.A. Więcej. Wykonanie…

Akustyka środowiska

Poniżej znajduje się lista zrealizowanych usług z zakresu akustyki środowiska. Wykonanie pomiarów hałasu i drgań na ulicy Podwale i Straszewskiego 
w Krakowie, dla ENERGOPOL Sp. z o.o. Więcej. Wykonanie pomiarów drgań przy budynku nr 38A w ulicy Meissnera, Kraków, dla ENERGOPOL…

Akustyka budowlana

  Poniżej znajduje się lista zrealizowanych usług z zakresu akustyki budowlanej. Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku oraz symulacji akustycznych wraz z podaniem wytycznych akustycznych dotyczących ochrony przeciwdźwiękowej dla przegród zewnętrznych projektowanych budynków mieszkalnych A,B,C,D w Piastowie przy ulicy Warszawskiej, dla MURAPOL…