Skip to navigation
biuro @ aqs.com.pl      +48 668 827 166     

Witamy na stronie AQS s.c.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

Email: biuro @ aqs.ocm.pl
Tel.:+48 668 827 166 Tomasz Góra
Tel.: +48 668 827 266 Łukasz Gorazd

Open extra topbar

Akustyka środowiska

Akustyka środowiska

Poniżej znajduje się lista zrealizowanych usług z zakresu akustyki środowiska.

 • Wykonanie pomiarów hałasu i drgań na ulicy Podwale i Straszewskiego 
w Krakowie, dla ENERGOPOL Sp. z o.o. Więcej.
 • Wykonanie pomiarów drgań przy budynku nr 38A w ulicy Meissnera, Kraków, dla ENERGOPOL Sp. z o.o.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i drgań przenoszonych przez tabor kolejowy poruszający się po torach na projektowane obiekty i urządzenia skanera w Terespolu, dla TRANSKOL Biuro Projektów i Realizacji Budownictwa Kolejowego Sp. z o.o. Więcej.
 • Wykonanie porealizacyjnych pomiarów hałasu i wibracji pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ulicy Tadeusza Kościuszki, Katowice, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Aktualizacja projektu zabezpieczeń akustycznych dla projektu budowy obwodnicy miasta Skawina, ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. z o.o. Więcej.
 • Ekspertyza akustyczna propagacji hałasu i wykonanie projektu zabezpieczeń akustycznych dla centrum dystrybucyjnego LIDL w Brzozówce, gm. Lisia Góra, dla ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Spółka Jawna.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji przed modernizacją pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ulicy Gliwickiej w Katowicach, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji przed modernizacją pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ulicy Brackiej w Katowicach, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Wykonanie pomiarów hałasu oraz symulacji akustycznych propagacji hałasu w środowisku w celu dobrania zabezpieczeń akustycznych przy szlaku kolejowym linii E7 na odcinku Dęblin – Lublin dla MGGP S.A. Więcej.
 • Wykonanie symulacji akustycznych na potrzeby wprowadzenia zmian w zabezpieczeniach akustycznych wskazanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: “Modernizacja liniii kolejowej E30, odcinek Kraków -Rzeszów, etap III, dla Jacobs Polska Sp. z o.o. Więcej.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań dla nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie, dla Turner & Townsend Sp. z o.o.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje w rejonie Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicą Bednorza i Obrońców Westerplatte w Katowicach, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji po modernizacji pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ulicy Obrońców Westerplatte, Katowice, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ul. Wolności, Zabrze, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ul. 3 maja (od CWK Pętla do Pętli Zagórze), Sosnowiec, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji przed modernizacją pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje w rejonie ul. Rynek i ul. Katowickiej w Chorzowie dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Wykonanie symulacji akustycznych propagacji hałasu drogowego w środowisku dla zmiany lokalizacji ekranu akustycznego przy ulicy Opolskiej w Krakowie, dla ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. z o.o.
 • Część akustyczna oraz jej weryfikacja względem zmian w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla tematu “Modernizacja liniii kolejowej E30, odcinek Kraków -Rzeszów, etap III, dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji przed modernizacją dla zadań: „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca Ul. 3 Maja, Skrzyżowanie z ulicą Parkową i ul. Mościckiego” (zadanie nr.28), “Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja od CWK Pętla do Pętli Zagórze” (zadanie nr 29), dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
  Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji przed modernizacją dla zadań: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),„Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Swiętochłowice w Chorzowie” (zadanie nr 14)”, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Ekspertyza akustyczna dla zadania pn: “Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka” dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji przed modernizacją pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ulicy Obrońców Westerplatte, Katowice dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Ekspertyza akustyczna dotycząca działek w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice, województwo Małopolskie, dla Eko-Cars Sp. Jawna.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ulicy Tadeusza Kościuszki, Katowice, dla Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Pomiary hałasu dla HOCHTIEF Polska S.A.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i wibracji pochodzących ze źródła komunikacyjnego wytwarzanego przez tramwaje na ul. 3go Maja, Zabrze, Laboratorium Inżynierii Lądowej MULTILAB Piotr Nowak.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie hałasu dla zadania pn: “Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka” Etap2 końcowy dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
  Wykonanie pomiarów hałasu, projektu akustycznego oraz części akustycznej Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania pn.: “Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Czachówek” dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie ekspertyzy akustycznej dotyczącej „Budowy ul.Lema w Krakowie – zadanie2” dla ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Spółka Jawna.
 • Wykonanie części akustycznej Raportów o oddziaływaniu na środowisko dla “Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków -Rzeszów, etap III. dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie pomiarów tła akustycznego dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Ciechanowiec dla Elektrownie Wiatrowe SOBIESKI SP. z o.o.
 • Weryfikacja części akustycznej Raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku ze zmianą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Projekt zabezpieczeń akustycznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu: „Rozbudowa ulicy Jasnogórskiej (z budową estakady), dróg zbiorczych oraz ulic: Stawowej i Sosnowieckiej w Krakowie” dla ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Spółka Jawna.
 • Ocena wpływu Elektrowni Sromowce Wyżne na środowisko naturalne – pomiary po instalacji ekranów akustycznych dla P.U.W. Premex Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie hałasu dla zadania pn: “Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka” Etap1 dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie analiz hałasu dla zadania: “Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do węzła drogowo kolejowego w Skarżysku” dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Opracowanie raportu o oddziaływanie na środowisko w zakresie hałasu dla inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka – etap II” dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie pomiarów hałasu oraz modelu obliczeniowego propagacji hałasu w rejonie realizacji inwestycji przebudowy przejścia granicznego w ciągu drogi krajowej nr 35 w miejscowości Golińsk dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie symulacji akustycznych propagacji hałasu drogowego do środowiska dla zadania pn. “Budowa drogi wjazdowej wzdłuż budynku nr.57 przy ul. Wielickiej w Krakowie” dla ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Spółka Jawna.
 • Wykonanie symulacji akustycznych propagacji hałasu drogowego do środowiska dla zadania pn. “Budowa ulicy łączącej ulicę Jaracza z ulicą Siemaszki w Krakowie” dla ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Spółka Jawna.
 • Dobór parametrów akustycznych ekranów dla zadania pn. “Budowa mostu na rzece Odrze w m.Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi” dla MP-MOSTY Sp. z o.o.
 • Pomiar hałasu ze źródła komunikacyjnego na odcinku Rynek – Zajezdnia Zawodzie w Katowicach dla Zakłady Usług Energetycznych I Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.
 • Pomiary hałasu i wibracji na odcinku Rondo Mogilskie – Ul.Pawia w Krakowie dla Zakłady Usług Energetycznych I Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.
 • Pomiary hałasu i wibracji na skrzyżowaniu ul. Dietla i Starowiślnej w Krakowie dla Zakłady Usług Energetycznych I Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.
 • Analiza akustycznego oddziaływania na środowisko zakładu produkcyjnego P.W. INTERCONTRACT Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 2 w Raciborzu, wraz z doradztwem i projektem instalacji tłumiącej hałas dla filtrów linii produkcyjnej nr 2. P.W. INTERCONTRACT Sp. z o.o.
 • Pomiary hałasu i wibracji Ul. Kozia 16, Poznań dla Andrzej Marszałek Management.
 • Pomiary hałasu w miejscowości Wielowieś dla Fojud Sp. z o.o.
 • Pomiary hałasu w miejscowości Skwierzyna dla Fojud Sp. z o.o.
 • Kalibracja modelu obliczeniowego hałasu komunikacyjnego oraz map akustycznych na planowanej obwodnicy wsi Łapczyca na podstawie wykonanych pomiarów hałasu wraz z rejestracją natężenia ruchu pojazdów dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Analiza akustyczna pod kątem określenia lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych w mieście Gdynia w ramach projektu “Modernizacja linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa-Działdowo-Gdynia” dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Analiza akustyczna pod kątem określenia uciążliwości prac budowlanych w zakresie pracy maszyn budowlanych, uciążliwości akustycznej podczas eksploatacji pompowni ścieków oraz analizy akustycznej oczyszczalni ścieków w Czechowicach – Dziedzicach dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Wykonanie badań mających na celu określenie tła akustycznego, przed etapem realizacji, dla drogi wojewódzkiej nr. 434 na odcinku Śrem – skrzyżowanie z drogą krajową nr. 36 dla Fojud Sp. z o.o.
 • Pomiary hałasu i wibracji na Rondzie Mogilskim, Al. Powstania Warszawskiego i Rondzie Grzegórzeckim dla Zakłady Usług Energetycznych I Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.
 • Pomiary hałasu przy działkach znajdujących się pomiędzy autostradą A4, a drogą Kraków-Balice dla CP RE Sp. Z o.o.
 • Wykonanie projektu zabezpieczeń akustycznych w związku z przebudową ronda w miejscowości Nysa dla “EKO-NOM” Biuro Usług Geodezyjno-Środowiskowych I Wyceny Nieruchomości.
 • Projekt wykonania modelu obliczeniowego propagacji hałasu drogowego w środowisku wraz z opracowaniem wytycznych akustycznych dotyczących technologii i ochrony przed hałasem przy zastosowaniu ekranów akustycznych obwodnicy Łapczycy w ciągu drogi krajowej nr 4 dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Projekt wykonania modelu obliczeniowego propagacji hałasu kolejowego w środowisku wraz z opracowaniem wytycznych akustycznych dotyczących technologii i ochrony przed hałasem przy zastosowaniu ekranów akustycznych dla zmodernizowanej linii E30 na odcinku Węgliniec-Pieńsk dla Jacobs Polska Sp. z o.o.
 • Pomiary hałasu drogowego pochodzącego od drogi A-4 przy budynku domu jednorodzinnego – ul. Bojanówka 4, 30-381 Kraków dla Centrum Architektury i Budownictwa „CIAB” Anna Rachtan-Tworek.
 • Pomiary hałasu w środowisku i na stanowisku pracy dla zakładów produkcyjnych “Intercontract” Sp. z o.o. przy ul. Zakładowej z Raciborzu dla P.W. INTRECONTRACT Sp. z o.o.
 • Pomiary hałasu wytwarzanego przez agregat prądotwórczy na terenie budowy przy ulicy Mogilskiej 65 oraz oszacowanie wpływu hałasu maszyny na sąsiedni blok mieszkalny – Zakład Remontowo – Budowlany “MURDZA”.
 • Pomiary hałasu drogowego pochodzącego od ulicy Witosa w Krakowie oraz odniesienie otrzymanych wyników do wartości dopuszczalnych dla INTERGEO Real Estate Development sp. z o.o.
 • Obróbka i analiza wyników z wykonanych pomiarów hałasu w ramach generalnego pomiaru hałasu w woj. Małopolskim dla Ekkom Sp. z o.o.
 • Pomiary hałasu wraz z obróbką i dostarczeniem danych w ramach tematu pn.: „Wykonanie analizy po-realizacyjnej i monitoringu na obwodnicy m. Piaski w ciągu drogi krajowej Nr 12 na odcinku Lublin-Piaski wraz z koncepcją zabezpieczeń akustycznych mających na celu zachowanie standardów środowiska w rejonie zabudowy mieszkaniowej” dla Ekkom Sp. z o.o.
 • Przygotowanie i wykonanie pomiarów hałasu wraz z obróbką i analizą danych w ramach prac związanych z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Machowa – Łańcut” dla Ekkom Sp. z o.o.
 • Pomiary poziomu hałasu wraz z obróbką danych oraz wykonanie części opisowej w ramach opracowania koncepcji zabezpieczeń hałasowych w obrębie skrzyżowania typu rondo DK 19 w miejscowości Łucka dla Ekkom Sp. z o.o.
 • Pomiary poziomu hałasu na sieci dróg wojewódzkich woj. łódzkiego wraz z obróbką danych dla Ekkom Sp. z o.o.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i natężenia ruchu w mieście oraz na drodze krajowej Nr 4 w Jarosławiu wraz z obróbką danych dla Ekkom Sp. z o.o.
 • Obróbka i analiza wyników z wykonanych pomiarów hałasu w ramach generalnego pomiaru hałasu w woj. łódzkim dla Ekkom Sp. z o.o.