Skip to navigation
biuro @ aqs.com.pl      +48 668 827 166     

Witamy na stronie AQS s.c.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

Email: biuro @ aqs.ocm.pl
Tel.:+48 668 827 166 Tomasz Góra
Tel.: +48 668 827 266 Łukasz Gorazd

Open extra topbar

BREEAM i LEED

BREEAM

Ocena oddziaływania budynku na środowisko – ocena wg ISO1996:

 • określenie obszarów 800m wokół budynku szczególnie wrażliwych na hałas (mieszkalne, szpitale, szkoly, wyznaniowe itd).
 • pomiary poziomu hałasu (tła) w najbardziej narażonym na hałas miejscu (typowo – najbliższym).
 • określenie (symulacja na etapie projektu, a później pomiar na etapie po-wykonawczym) hałasu generowanego przez źródło/źródła budynku (symulacja na etapie projektu, później pomiar na etapie po-wykonawczym).
 • Dobór zabezpieczeń akustycznych w razie przekraczania wartości dopuszczalnych w środowisku (symulacja na etapie projektu).

Wpływ hałasu na budynek + odpowiednie zaprojektowanie budynku wewnątrz:

 • Określenie zewnętrznych źródeł hałasu w obrębie budynku.
 • Wytyczne dla użytkowników budynku o specjalnych wymaganiach słuchowo/komunikacyjnych.
 • Wytyczne dla zaprojektowania poszczególnych fasad pod kątem akustycznym.
 • Określenie metod poprawy izolacyjności akustycznej przegrody już po jej wykonaniu.
 • Dobór rozwiązań dla uzyskania izolacyjności akustycznej przegród pomieszczenia wrażliwego na hałas (np. biura, pokoje spotkań, seminaryjne, inne ważne z punktu widzenia prywatności).
 • Dobór dźwiękochłonności akustycznej sufitów podwieszanych.
 • Projekt adaptacji akustycznej pomieszczenia w których się dużo mówi (sale seminaryjne, pomieszczenia spotkań).

LEED

Oceny akustycznej wpływu budynku na otaczające środowisko – EQ PC 57

 • Okreslenie obszarów 800m wokół budynku szczególnie wrażliwych na hałas (mieszkalne, szpitale, szkoly, wyznaniowe itd)
 • Pomiary poziomu hałasu (tła) w najbardziej narażonym na hałas miejscu (typowo – najbliższym).
 • Określenie (symulacja na etapie projektu, a później pomiar na etapie po-wykonawczym) hałasu generowanego przez źródło/źródła budynku (symulacja na etapie projektu, później pomiar na etapie po-wykonawczym).
 • Dobór zabezpieczeń akustycznych w razie przekraczania wartości dopuszczalnych w środowisku (symulacja na etapie projektu).

BREEAM i LEED

Updated on 2015-02-26T21:16:00+00:00, by goratom.