Skip to navigation
biuro @ aqs.com.pl      +48 668 827 166     

Witamy na stronie AQS s.c.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

Email: biuro @ aqs.ocm.pl
Tel.:+48 668 827 166 Tomasz Góra
Tel.: +48 668 827 266 Łukasz Gorazd

Open extra topbar

Akustyka środowiska

Usługi:

 • Wykonanie pomiarów hałasu w stanie istniejącym wraz z odniesieniem ich do wartości dopuszczalnych.
  • Pomiary dobowe.
  • Pomiary w godzinach szczytu komunikacyjnego.
  • Pomiary metodą pojedynczych zdarzeń akustycznych.
 • Wykonanie pomiarów wibracji – prędkości drgań  przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu.
 • Wykonanie modelu komputerowego na potrzeby przeprowadzenia symulacji akustycznych w programie SoundPlan.
 • Wykonanie symulacji akustycznych w programie SoundPlan – sporządzenie map akustycznych poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej dla stanu istniejącego, wyznaczenie wartości w punktach dla kolejnych pięter elewacji budynków najbardziej zagrożonych.
 • Stworzenie map akustycznych poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej dla horyzontów czasowych oraz wariantów przebiegów trasy.
 • Wykonanie analizy możliwych do zastosowania zabezpieczeń akustycznych. Przedstawienie za pomocą izofon poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej z uwzględnieniem zabezpieczeń akustycznych (jeśli ich zastosowanie okaże się celowe).
 • Wykonanie opracowania z wynikami analiz

 

Akustyka środowiska

Updated on 2015-03-13T14:31:37+00:00, by goratom.