Co warto wiedzieć o akustyce i ochronie przeciwdźwiękowej?

Jeśli interesują Państwa tematy z zakresu akustyki budowlanej, akustyki wnętrz czy izolacyjności akustycznej pomieszczeń, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wpisami. Chętnie odpowiemy również na wszystkie Państwa pytania. Dzięki bogatemu doświadczeniu w wykonywaniu ekspertyz akustycznych czy sporządzaniu map akustycznych, możemy się uważać za ekspertów w tej dziedzinie.

 

Wartości dopuszczalne w pomieszczeniach

Poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi PN-87/B02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza…

Wykaz norm

Hałas PN-81/N-01306 – Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne. PN-N-01307:1994 – Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. PN-86/N-01321 – Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. PN-86/N-01338…

1 2