Wizualizacja akustyki wnętrza
mapa hałasu skrzyżowanie dróg

Pomiary hałasu oraz symulacje akustyczne propagacji hałasu w środowisku w celu dobrania zabezpieczeń akustycznych przy szlaku kolejowym linii E7 na odcinku Dęblin – Lublin.


Klient

MGGP S.A.

ul. Kaczkowskiego 6,
33-100 Tarnów

www.mggp.com.pl

Zadanie

Przedmiotem opracowania jest wykonanie pomiarów hałasu i symulacji akustycznych w celu dobrania zabezpieczeń akustycznych przy szlaku kolejowym linii E7 na odcinku Stacji Zarzeka (od rzeki Wieprz) do stacji Lublin (włącznie ze stacją).

Zakres

Zakres pracy obejmował:

  • Wykonanie pomiarów hałasu w stanie istniejącym.
  • Opracowanie wyników i odniesienie ich do wartości dopuszczalnych.
  • Stworzenie map akustycznych poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej dla stanu istniejącego.
  • Stworzenie map akustycznych poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej dla 2 horyzontów czasowych.
  • Wykonanie analizy możliwych do zastosowania zabezpieczeń akustycznych.
  • Przedstawienie za pomocą izofon poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej z uwzględnieniem ekranów akustycznych.
  • Opis zastosowanej metodyki badań.
  • Sporządzenie raportu.

Podobne projekty

Tu znajdą Państwo zrealizowane przez nas projekty w podobnej tematyce: 

Linia kolejowa E7

Updated on 2018-04-17T12:52:34+00:00, by goratom.