Wizualizacja akustyki wnętrza
mapa hałasu skrzyżowanie dróg

Pomiary hałasu i drgań przenoszonych przez tabor kolejowy poruszający się po torach na projektowane obiekty i urządzenia skanera w Terespolu.


Klient

TRANSKOL Biuro Projektów i Realizacji Budownictwa Kolejowego Sp. z o.o.

Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków

Zadanie

Wykonanie pomiarów hałasu i drgań przenoszonych przez tabor kolejowy poruszający się po torach na projektowane obiekty i urządzenia skanera w Terespolu.

Zakres

Zakres pracy obejmował:

  • Wyznaczenie równoważnych poziomów dźwięku LAeq na podstawie pomiarów poziomu ekspozycyjnego dźwięku przekazywanego drogą powietrzną w odniesieniu do pojedynczych zdarzeń hałasu przekazywanego drogą powietrzną od linii kolejowych.
  • Wykonanie pomiarów drgań.
  • Opracowanie wyników pomiarowych i odniesienie ich do wartości dopuszczalnych.
  • Sporządzenie raportu.

Podobne projekty

Tu znajdą Państwo zrealizowane przez nas projekty w podobnej tematyce: 

Pomiary hałasu i drgań – Terespol

Updated on 2018-04-17T12:47:27+00:00, by goratom.