Pomiary akustyczne

pomiary poziomu dźwięku, hałasu (w pomieszczeniach, w środowisku); pomiary hałasu instalacyjnego; pomiary poziomu mocy akustycznej urządzeń; pomiary czasu pogłosu; pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.); pomiary skuteczności ekranów przeciwdźwiękowych.

Wizualizacja akustyki wnętrza

Akustyka wnętrz

Wizja lokalna. Pomiary parametrów akustycznych w stanie istniejącym. Pomiary czasu pogłosu RT. Pomiary zrozumiałości mowy STI. Pomiary pozostałych parametrów akustycznych C50, C80 etc. Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu. Analizy wielkości i kształtu pomieszczeń z punktu widzenia wymagań akustycznych. Wykonanie…

mapa hałasu skrzyżowanie dróg

Akustyka środowiska

Wykonanie pomiarów hałasu w stanie istniejącym wraz z odniesieniem ich do wartości dopuszczalnych. Pomiary dobowe. Pomiary w godzinach szczytu komunikacyjnego. Pomiary metodą pojedynczych zdarzeń akustycznych. Wykonanie pomiarów wibracji – prędkości drgań (pionowych) przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu. Wykonanie…