Wartości progowe poziomów hałasu

Przekroczenie wartości progowych hałasu podanych poniżej powoduje zaliczenie obszaru chronionego akustycznie do kategorii terenu zagrożonego hałasem.

 

Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Wartość progowa poziomu hałasu

* – wartości dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.
** – należy wybrać najmniej korzystne 8 kolejnych godzin dla pory dnia oraz 1 najmniej korzystną godzinę w porze nocy.

Hałas powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Wartość progowa poziomu hałasu lotniczego