Skip to navigation
biuro @ aqs.com.pl      +48 668 827 166     

Witamy na stronie AQS s.c.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

Email: biuro @ aqs.ocm.pl
Tel.:+48 668 827 166 Tomasz Góra
Tel.: +48 668 827 266 Łukasz Gorazd

Open extra topbar

Wartości dopuszczalne w pomieszczeniach

Poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

PN-B-02151-02:1987 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza tym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych – od źródeł hałasu usytuowanych poza mieszkaniem w skład którego wchodzi to pomieszczenie) nie może przekraczać wartości podanych w kolumnie 3 i 4 poniższej tablicy.

Dopuszczalne poziomy dźwięku w mieszkaniu

* – dla hałasu ustalonego – min. hałas od instalacji wodnej, grzewczej, wentylacji, stacji transformatorowych, hydrowęzła
** – dla hałasu nieustalonego (o zmienności powyżej 5dB) – min. pochodzącego od urządzeń dźwigowych, drzwi garażowych, wentylacji garażowej (załączanej automatycznie), ze zsypów śmieciowych, itp.,
*** – należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu,
**** – należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć,
***** -nie normalizuje się wartości maksymalnych.

Uwagi:
czas oceny:
dla pory dnia – 8h – kolejnych najniekorzystniejszych
dla pory nocy – 1/2h – najniekorzystniejsza
wymagania ogólne: drzwi i okna pomieszczenia zamknięte, max. 2 osoby podczas pomiaru
Punkty pomiarowe: 1,2m nad podłogą, min. 1m od ścian, min. 1,5m od okien, 0,5m od obsługującego, membrana skierowana ku sufitowi.
wartości w tabeli obowiązują dla pomieszczeń umeblowanych i wyposażonych
wartości dla wyposażenia technicznego oddzielnie dla każdej instalacji, dla instalacji nieregulowanej i nie włączanej z danego pomieszczenia