Skip to navigation
biuro @ aqs.com.pl      +48 668 827 166     

Witamy na stronie AQS s.c.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

Email: biuro @ aqs.ocm.pl
Tel.:+48 668 827 166 Tomasz Góra
Tel.: +48 668 827 266 Łukasz Gorazd

[google-map-v3 shortcodeid="TO_BE_GENERATED" width="400" height="260" zoom="14" maptype="roadmap" mapalign="center" directionhint="false" language="default" poweredby="false" styles="WyB7ICJlbGVtZW50VHlwZSI6ICJnZW9tZXRyeSIsICJzdHlsZXJzIjogWyB7ICJodWUiOiAiIzAwMjJmZiIgfSwgeyAic2F0dXJhdGlvbiI6IC0yOSB9IF0gfSBd" maptypecontrol="false" pancontrol="false" zoomcontrol="true" scalecontrol="false" streetviewcontrol="false" scrollwheelcontrol="false" draggable="false" tiltfourtyfive="false" enablegeolocationmarker="false" enablemarkerclustering="false" addmarkermashup="false" addmarkermashupbubble="false" addmarkerlist="Św. Filipa 23/3, Kraków{}1-default.png{}AQS Badania i Analizy Akustyczne" bubbleautopan="true" distanceunits="km" showbike="false" showtraffic="false" showpanoramio="false"]
Open extra topbar

Izolacyjność akustyczna przegród zgodnie z PN-B-02151-3:2015

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015.

Dotychczas obowiązująca norma z 1999 roku została wycofana i zastąpiona nową normą z 2015 roku. Norma ta została przywołana w Załączniku nr 1 (Wykaz Polskich Norm), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obecnie obowiązująca norma wprowadziła szereg zmian:

  1. dostosowano rodzaje budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)[4];
  2. wprowadzono wymagania akustyczne dotyczące przegród wewnętrznych, związanych z nowymi układami funkcjonalnymi budynków;
  3. dostosowano wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach do stosowanego obecnie nazewnictwa przeznaczenia pomieszczeń;
  4. wyeliminowano najniższe wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów w budynkach biurowych oraz drzwi w budynkach o różnym przeznaczeniu;
  5. w budynkach mieszkalnych zwiększono wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów oraz zróżnicowano wymagania izolacyjności od dźwięków powietrznych drzwi wejściowych do mieszkań w zależności od układu funkcjonalnego mieszkania;
  6. zmieniono sposób wyznaczania wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych;
  7. w grupie konstrukcji, które objęto wymaganiami akustycznymi uwzględniono dodatkowo: podłogi podniesione, sufity podwieszone i układy warstwowe do izolacji akustycznych i termicznych;
  8. wprowadzono wskaźniki projektowe do oceny izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych;
  9. zmieniono wskaźniki określające wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych;
  10. uściślono metody pomiaru izolacyjności akustycznej w budynku.