mapa hałasu skrzyżowanie dróg

Akustyka środowiska

Wykonanie pomiarów hałasu w stanie istniejącym wraz z odniesieniem ich do wartości dopuszczalnych. Pomiary dobowe. Pomiary w godzinach szczytu komunikacyjnego. Pomiary metodą pojedynczych zdarzeń akustycznych. Wykonanie pomiarów wibracji – prędkości drgań (pionowych) przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu. Wykonanie…