Skip to navigation
biuro @ aqs.com.pl      +48 668 827 166     

Witamy na stronie AQS s.c.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

Email: biuro @ aqs.ocm.pl
Tel.:+48 668 827 166 Tomasz Góra
Tel.: +48 668 827 266 Łukasz Gorazd

[google-map-v3 shortcodeid="TO_BE_GENERATED" width="400" height="260" zoom="14" maptype="roadmap" mapalign="center" directionhint="false" language="default" poweredby="false" styles="WyB7ICJlbGVtZW50VHlwZSI6ICJnZW9tZXRyeSIsICJzdHlsZXJzIjogWyB7ICJodWUiOiAiIzAwMjJmZiIgfSwgeyAic2F0dXJhdGlvbiI6IC0yOSB9IF0gfSBd" maptypecontrol="false" pancontrol="false" zoomcontrol="true" scalecontrol="false" streetviewcontrol="false" scrollwheelcontrol="false" draggable="false" tiltfourtyfive="false" enablegeolocationmarker="false" enablemarkerclustering="false" addmarkermashup="false" addmarkermashupbubble="false" addmarkerlist="Św. Filipa 23/3, Kraków{}1-default.png{}AQS Badania i Analizy Akustyczne" bubbleautopan="true" distanceunits="km" showbike="false" showtraffic="false" showpanoramio="false"]
Open extra topbar

Wykaz norm

Hałas

PN-81/N-01306 – Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.
PN-N-01307:1994 – Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
PN-86/N-01321 – Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
PN-86/N-01338 – Hałas infradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
PN-92/M-35200 – Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych.

Hałas środowiskowy – przemysłowy

PN-ISO 1996-1:1999 – Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.
PN-ISO 1996-2:1999 – Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.
PN-ISO 1996-3:1999 – Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.
PN-N-01341:2000 – Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego.
PN-ISO 9613-1:2000 – Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę.
PN-N-01339:2000 – Hałas. Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Akustyka budowlana

Wymagania ogólne

PN-87/B-02151.01 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-87/B02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-83/B-02153 – Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.
PN-87/B-02156 – Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.

Izolacyjność akustyczna

PN-B-02151-3:1999 (zastępuje PN-87/B-02151.03) – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania .
PN-EN ISO 717-1:1999 (zastępuje PN-87/B-02152.01 oraz PN-87/B-02152.03) – Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych .
PN-EN ISO 717-2:1999 (zastępuje PN-87/B-02152.02)- Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych .
PN-83/B-02154.00 – Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Zakres normy i wielkości charakterystyczne.
PN-EN ISO 140-1:1999 (zastępuje PN-83/B-02154.01) – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego .
PN-83/B-02154.02 – Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Ustalenia dotyczące dokładności.
PN-EN 20140-3:1999 / ISO 140-3 (zastępuje PN-83/B-02154.03) – Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych .
PN-EN ISO 140-4:2000 (zastępuje PN-83/B-02154.04) – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych miedzy pomieszczeniami .
PN-EN ISO 140-5:1999 (zastępuje PN-83/B-02154.05) – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów .
PN-EN ISO 140-6:1999 (zastępuje PN-83/B-02154.06) – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów .
PN-EN ISO 140-7:2000 (zastępuje PN-83/B-02154.07) – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów .
PN-EN ISO 140-8:1999 (zastępuje PN-83/B-02154.08) – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym.
PN-EN 20140-9:1993 / ISO 140-9 – Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych mierzonej między pomieszczeniami dla sufitu podwieszanego z przestrzenią powietrzną nad sufitem.
PN-EN 20140-10:1994 / ISO 140-10 – Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych.
PN-EN ISO 140-12:2001 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami.
PN-ISO 15186- 1:2001 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metoda natężenia dźwięku. Pomiary laboratoryjne.

Inne

PN-EN 20354:2000 (zastępuje PN-83/B-02155) – Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej .
PN-EN ISO 3382:2001 – Akustyka. Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi.
PN-EN ISO 11654:1999 – Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
PN-ISO 9052-1:1994 – Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.

Moc akustyczna

PN-EN ISO 3743-1:1998 (zastępuje PN-84/N-01331) – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych.  Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk .
PN-EN ISO 3743-2:1998 (zastępuje PN-84/N-01331) – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych. Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych.
PN-EN ISO 3744:1999 (zastępuje PN-84/N-01330) – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk .
PN-EN ISO 3746:1999 (zastępuje PN-84/N-01332) – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk .
PN-ISO 8297:2003 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku. Metoda techniczna.
PN-EN ISO 9614-1:1999 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku. Metoda stałych punktów pomiarowych.
PN-EN ISO 9614-2:2000 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku. Metoda omiatania.
PN-85/N-01333 – Hałas. Dokładne metody określania poziomu mocy akustycznej hałasu maszyn w komorze bezechowej i w otwartej przestrzeni.

Hałas na stanowisku pracy

PN-EN ISO 11200:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach.
PN-EN ISO 11201:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach, metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
PN EN ISO 11202:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach, metodą orientacyjną w warunkach in situ.
PN-EN ISO 11203:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej.
PN-EN ISO 11204:1999 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowiskach pracy i w innych określonych miejscach, metodą wymagającą poprawek środowiskowych.
PN-EN ISO 12001:2000 – Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasu.
PN-EN ISO 11690-1:2000 – Akustyka. Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie wyposażonych w maszyny. Strategia ograniczenia hałasu.
PN-EN ISO 11690-2:2000 –
Akustyka. Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie wyposażonych w maszyny. Środki redukcji hałasu.

Drgania w budynkach

PN-85/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
PN-88/B-02171 – Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.