Wartości dopuszczalne w pomieszczeniach

Poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi PN-87/B02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza…